Rīgas 19. vidusskolas interešu izglītība

Flotes ielā 8, Daugavgrīvā, LV- 1016
tel. 67435096, tel., fakss 67435095, 19vs@riga.lv

Smaller Default Larger
   Bērnu un jauniešu centra „Bolderāja” pedagogi Jeļena Džigarosa, Zoja Golubeva, Olga Truškova, Irina Smirnova, Irina Gorina, Žanneta Volņanko piedalās  pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā 2013.g. janvāris – aprīlis. 
   Lai novērtētu augstāk minēto pedagogu profesionālās darbības kvalitāti laika posmā no 07.01.2013. līdz 26.04.2013., ar Bērnu un jauniešu centra „Bolderāja” direktora 16.01.2013. rīkojumu Nr. 1-20/5 tika izveidota komisija sekojošā sastāvā:  R. Dzene, K.Katinska, I.Pendere, O.Švaikovska, J.Dzene. 
 
Komisijas locekļu pienākumi:

Komisijas priekšsēdētāja K. Katinska (komisijas priekšsēdētāja vietnieks R. Dzene komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā):
 • nosaka komisijas sēdes laiku un koordinē jautājumu izskatīšanu komisijas sēdēs;
 • apstiprina komisijas izstrādāto novērtēšanas procesa laika plānojumu;
 • pārstāv novērtēšanas komisiju attiecībās ar augstāk stāvošajām instancēm;
 • vēro pedagogu nodarbības un sagatavo nodarbību vērošanas un novērtējuma lapas;
 • nodrošina pedagogu portfolio iekļauto materiālu analizēšanu;
 • kopā ar pārējiem komisijas locekļiem pieņem lēmumu par profesionālās darbības kvalitātes pakāpes piešķiršanu pedagogam;
 • sagatavo nepieciešamo informāciju Izglītības un zinātņu ministrijas Projekta vadības grupai pulciņa skolotāja profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātu (pakāpes) apliecinoša dokumenta saņemšanai;
 • nodrošina komisijas lietvedību
Komisijas locekļi  K. Katinska, I.Pendere,J.Dzene,  O.Švaikovska, R. Dzene:
 • vēro un novērtē pedagoga vadītās nodarbības;
 • nodrošina pedagogu portfolio iekļauto materiālu analizēšanu;
 • nodrošina izglītības iestādes administrācijas materiālu apkopošanu un analizēšanu;
 • izsaka priekšlikumus par profesionālās darbības kvalitātes pakāpes piešķiršanu pedagogam;
·         nodrošina informāciju datu bāzei par pedagogiem piešķirtajām kvalitātes pakāpēm.
 • veic izskaidrojošo darbu par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procedūru;
 • veic pedagoga pašvērtējuma un administrācijas vērtējuma rezultātu kopsavilkumu;
 • iepazīstina augstāk minētos pedagogus ar kvalitātes pakāpju aprakstiem.
Komisijas sekretārs I. Bērziņa:
 • protokolē komisijas sēdes;
 • pieņem un kopā ar iestādes lietvedības sekretāru reģistrē pedagogu iesniegumus profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai;
 • informē komisijas locekļus par komisijas sēdes vietu, datumu un laiku;
 • informē pedagogus par komisijas pieņemtajiem lēmumiem;
 • kopā ar iestādes lietvedības sekretāru nodrošina komisijas dokumentācijas glabāšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.