Rīgas 19. vidusskolas interešu izglītība

Flotes ielā 8, Daugavgrīvā, LV- 1016
tel. 67435096, tel., fakss 67435095, 19vs@riga.lv

Smaller Default Larger

 

 

 

Direktore: Ruta Dzene (apmeklētāju pieņemšana- iepriekš piesakoties), t.67435095

Direktora vietnieks mācību-audzināšanas darbā: Jeļena Kočetkova (apmeklētāju pieņemšana- trešdiena no plkst. 18.00- 19.00, iepriekš piesakoties) t.67435096

Direktora vietnieks: Ilgona Vulāne, t.67435096 (apmeklētāju pieņemšana- iepriekš piesakoties )

Izglītības metodiķis: Dace Timule, t.67435096