Rīgas 19. vidusskolas interešu izglītība

Flotes ielā 8, Daugavgrīvā, LV- 1016
tel. 67435096, tel., fakss 67435095, 19vs@riga.lv

Smaller Default Larger

  empat Kas ir empātija?

   Tā ir spēja just līdzi cita cilvēka emocijām, arī spēja iejusties viņa situācijā un nereti palīdzības un atbalsta sniegšana gan emocionāli, gan fiziski.

Cilvēks piedzimst ar spēju būt empātiskam, tomēr šī spēja ir jāattīsta. Viens no veiktajiem pētījumiem norāda uz to, ka tikai 25% pieaugušo māca bērniem empātiju. Kā bērnos attīstīt šo spēju, kas ir viena emocionālās inteliģences izpausmēm?

 

   Pirmkārt, visi pieaugušie (vecāki, skolotāji, sabiedrība kopumā) ir piemērs tam, kā uzvesties un ko teikt situācijās, kad redzam cilvēkus vai dzīvniekus, kuri nonākuši grūtībās.

Ir svarīgi pievērst uzmanību tam, kas notiek mums apkārt, ko redzam filmās vai izlasām grāmatās. Tikpat nozīmīgi ir pārrunāt redzēto un ar cieņu palīdzēt bērnam veidot savu izpratni un attieksmi.

Cilvēks spēj justies ļoti dažādi. Lai bērns varētu saprast notiekošo, ir jāmācās atpazīt emocijas un saprast, kas notiek ķermenī, kad esmu priecīgs, bēdīgs, dusmīgs u.t.t.

   Arī BJC “Bolderāja” bērni mācās empātiju. Nodarbībās bērni analizē tematiskos attēlus un sarunājas par tajos atainotajām situācijām. Bērniem tiek piedāvāta iespēja izspēlēt situācijas un to risinājumus, kad draugs raud, kad vecāki ir noguruši, līdzcilvēks lūdz palīdzību un tamlīdzīgi. Lai veicinātu aktīvu iesaistīšanos un līdzdarbošanās prieku, bērniem tiek piedāvāts izvēlēties dažādas maskas, iejusties lomās un gūstot jaunu pieredzi un mācīties dzīvei nepieciešamo.

   Aicinām visus būt saprotošiem un iejūtīgiem vienam pret otru.

BJC psihologs S.Velika