Rīgas 19. vidusskolas interešu izglītība

Flotes ielā 8, Daugavgrīvā, LV- 1016
tel. 67435096, tel., fakss 67435095, 19vs@riga.lv

Smaller Default Larger

 


   Pasākuma mērķis bija Starptautiskā sadarbība starp radošiem Latvijas, Igaunijas, Krievijas bērnu un jauniešu kolektīviem. Sadarbības rezultātā tika izveidota vokāli-horeogrāfiskā izrāde „MĒS KOPĀ” un parādīts divās pilsētas zālēs – kultūras centrā „Imanta” (23.03.) un Rīgas 19.vidusskolā (25.03.).
   
Trīs dienas, 21.-23.03., bija ļoti intensīvas, kuru rezultātā bērni un jaunieši no trim kolektīviem - Bērnu un jauniešu centra „ Bolderāja” muzikālā studija „Kantilēna” deju kolektīvs no Tallinas "Visavi", vokālais kolektīvs no Sankt-Pēterbugā "Art-Nota" radīja izrādi, kurā tās dalībnieki prezentēja savu valsti, savu tautas kultūru, kā arī sadziedājās un sadejojās vienotos priekšnesumos. Nozīmīgas šīs dienas bija arī kolektīvu vadītājiem, apmainoties un apgūstot jaunas profesionālās metodikas. Izrādes dalībniekiem liels izaicinājums bija divas dažādās skatuves un divas atšķirīgās auditorijas, ar kuru veiksmīgi tika galā. Ovācijas un aplausi no skatītāju puses – atalgojums par ļoti labi padarītu darbu.
Bērni radošajā darbībā, kopīgu pastaigu un ekskursiju rezultātā iepazinās viens ar otru, daudz iemācījās un sadraudzējās. Muzikālās studijas „Kantilēna” audzēkņi iepazīstināja viesus ar Vecrīgu, kopā devās uz Doma baznīcu, uz ērģeļu mūzikas koncertu, Brīvdabas muzeju un ekskursijā uz  Cēsīm.
   Kopīgi veidotā izrāde „MĒS KOPĀ” kā dažādu valstu bērnu vienotības rezultāts mākslas, miera un draudzības labā. Bērni un jaunieši no Krievijas un Igaunijas iepazinās ar latviešu dziesmu kultūru, iemācījās dziedāt vairākas rindas no latviešu tautasdziesmām latviešu valodā. Bērni no Latvijas iepazinās ar krievu kultūras dziesmām un igauņu dejām.
Pasākuma vizuālais atspoguļojums sadaļā Galerijas